Webrow Live

 

Instruktørstatistik

Medlemnr Navn Inrigger Outrigger Sculler Kajak Km i alt
1. 147 Henrik Petersen 73 0 0 0 73
2. 74 Henrik Hansen 50 0 0 0 50
3. 23 Bent Kristensen 13 0 0 14 27
4. 32 Niels Chr. Petersen 20 0 0 0 20
5. 120 Karin Storm 0 0 17 0 17
6. 69 Mette Tidemann Nicolajsen 17 0 0 0 17
7. 89 Søren Nielsen 4 0 11 0 15
8. 5 Henrik Katkjær 13 0 0 0 13
9. 24 Lis Lynge Hansen 10 0 0 0 10
10. 14 Gert Hansen 8 0 0 0 8
11. 53 Tove Borg 8 0 0 0 8
12. 54 Svend Pedersen 8 0 0 0 8
13. 16 Poul-Henrik Qwist 6 0 0 0 6
14. 41 Lene Jensen 5 0 0 0 5
15. 59 Mikael Høegh 4 0 0 0 4
Ialt 239 0 28 14 281