Webrow Live

 

Kaninstatistik

Medlemnr Navn Inrigger Outrigger Sculler Kajak Km i alt
1. 82 Anette Kalle Larsen 165 0 0 0 165
2. 80 Laura Sørensen 108 0 14 0 122
3. 81 Sidsel Rasmussen 104 0 9 0 113
4. 107 Poul Jeppesen 103 0 0 0 103
5. 98 Lotte Jensen 82 0 3 0 85
6. 104 Connie Tømming 81 0 0 0 81
7. 205 Emma Møllegaard Larsen 51 0 12 0 63
8. 103 Rikke Larsen 62 0 0 0 62
9. 84 Thomas Corval 56 0 0 0 56
10. 56 Jesper Zangenberg 38 0 0 0 38
11. 78 Jeanet Mogensen 38 0 0 0 38
12. 99 Jakob Steensen 36 0 0 0 36
13. 28 Dinah Rosengreen 30 0 0 0 30
14. 85 Dorte Simonsen Lyngsåe 29 0 0 0 29
15. 102 Gustav Rasmussen 7 0 0 0 7
Ialt 0 0 0 0 1028